Medlemskap i Grønt punkt

Som medlem i Grønt Punkt plikter vi til enhver tid å sørge for at innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er mest mulig optimal.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Les mer på www.grontpunkt.no.