Kontaktinformasjon Administrasjon

Janne Andresen

Regnskap
T: 35 90 40 71
janne.andresen@norengros.no

Andreas Børresen

IT-ansvarlig
T: 35 90 40 35
M: 905 98 590
andreas.borresen@norengros.no

Øygunn R. Goplen

Regnskap
T: 35 90 40 09
oygunn.goplen@norengros.no

Jorun Hartvedt

Sentralbord
T: 35 90 40 00
jorunn.hartvedt@norengros.no

Magne Myrvang

Økonomisjef
T: 35 90 40 23
M: 907 84 708
magne.myrvang@norengros.no

Erik Tanche Nilssen

Daglig leder
T: 35 90 40 01
erik.tanche.nilssen@norengros.no

Hege Øverland

Regnskap
T: 35 90 40 05
hege.overland@norengros.no