Svanemerket bedrift

Erik Tanche Nilssen AS ble sertifisert som et Svanemerket selskap i april 2009. Svanemerkingen omfatter produksjon av trykksaker, og er et bevis på at vi oppfyller både miljø- og helsekrav, har redusert avfallsmengden og forbruk av kjemikaler. Trykksaker produsert på miljøgodkjent papir, kan Erik Tanche Nilssen AS nå merke med Svanen. Sertifiseringsbevis for Svanemerket for Erik Tanche Nilssen AS.

Miljømerket Svanen har som mål å minske de miljøbelastingene produksjonen av trykksaker medfører. Miljømerkingen vurderer produksjon av papir, kjemikaliebruk, utslipp fra trykkeri, sortering og håndtering av avfall. Kravene omfatter råvarene og selve trykkeprosessen. Svanen er et felles nordisk samarbeide som kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav gjennom tester fra uavhengige laboratorier og kontrollbesøk.

Les mer på www.svanemerket.no. Se liste for papirkvaliteter godkjent av Svanen.

For kunder av trykkeriet

Se link for detaljer på hvordan bruke Svanemerket på trykksaker produsert hos Erik Tanche Nilssen AS.
Ta kontakt med CTP for opplasting av logoer av Svanemerket med lisensnummer for vårt trykkeri.

 

Last ned miljømerket her: