Vi er FSC-godkjent!

Forest Stewardship Council (FSC)® er en internasjonal non-profit merkeordning som viser at benyttet trevirke kommer fra en bærekraftig skog. I en FSC sertifisert skog felles det ikke flere trær en skogen klarer å reprodusere.

FSC sertifiseringen er en garanti for at dyr og planteliv beskyttes og at de mennesker som arbeider i skogen er sikret utdannelse, sikkerhetsutstyr og skikkelige arbeidsforhold. FSC er den sertifiseringsordning som stiller de mest omfattende krav til ivaretakelse av sosiale og biologiske verdier ved tømmerproduksjon og har blitt en godt kjent internasjonal sertifisering. Se gjerne www.fsc.dk for ytterligere informasjon.

Sporbarhet
Tanken med FSC sertifiseringen er den skal sikre at råvaren kommer fra en skog som oppfyller FSC sin standard for bærekraftig skogsdrift og kontrollerte ressurser. Det er ikke mulig å spore trevirke helt tilbake til ene skogen det er hentet fra, men en sporbarhetsprosedyre skal sikre at alle varer merket med FSC logoen skal beveiselig komme fra en FSC godkjent skog. Sporbarhetsrutinene hos Erik Tanche Nilssen AS skal kunne dokumentere at papiret benyttet i en FSC merket trykksaker er godkjent, levert av en leverandør som er FSC sertifisert og vise til videre sporing for å finne opphavet til tremassen.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og dialog om FSC merking av trykksaker.