Vi driver virksomhet gjennom engroshandel og grafisk produksjon


ETN Engros

Vår engrosavdeling leverer detalj- og engroshandel med emballasje, forbruksmateriell møbler og interiør til alle typer sluttbrukere i Telemark og Vestfold.

Vi har ca. 20 000 lagerførte artikler innenfor emballasje, storhusholdning, medisinske forbruksvarer, kontor- og datarekvisita, kontormøbler og interiør, og fyller rollen som totalleverandør for mange av våre kunder.

Erik Tanche Nilssen AS er medlem av Norengros.


ETN Grafisk

Vår grafiske avdeling leverer trykkeritjenester, og design av trykte og interaktive flater. Vi er et av landets største trykkerier i storformat, offset- og digitaltrykk, og leverer til kunder over hele landet.

ETN Grafisk er totalleverandør av alle tjenester innenfor områdene print og design. Vi tilbyr også en nettløsning for bestilling av trykksaker og merkevarestyring av din bedrifts profil. Vårt trykkeri består hovedsakelig av moderne ark-, digitaltrykk- og storformatmaskiner.


Miljø og kvalitet

Erik Tanche Nilsen AS arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensing fra egen virksomhet. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre økte klimaproblemer for kommende generasjoner.

Foto: Matthew Smith/Unsplash

Vi arbeider med å realisere FNs bærekraftmål om ansvarlig forbruk og produksjon. Erik Tanche Nilsen AS er sertifisert med ISO 14001 og Svanemerket Trykkeri og er medlem av returordningen Grønt Punkt. Vi trykker i Norge. 

Selskapet er sertifisert med kvalitetssystemet ISO 9001.


Etisk næringsvirksomhet

Erik Tanche Nilssen AS bidrar aktivt til å nå FNs bærekraftmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Gjennom felleskapet i Norengros rapporterer vi årlig til Etisk handel Norge og har Silver Recognition Level fra EcoVadis.

Les mer om vårt arbeid med etisk handel hos Norengros.

Erik Tanche Nilssen AS skal være et godt sted å arbeide og selskapet skal ta vare på sine ansatte. Derfor har selskapet etablert ett sett med etiske retningslinjer som gjelder for samtlige medarbeidere.

Her finner du våre etiske retningslinjer og varslingsrutiner i pdf format.


Åpenhetsloven

Sammen med Norengros AS jobber vi systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer. Redegjørelsene til Erik Tanche Nilssen AS og Norengros AS for rapporteringsåret 2023 kan du lese her:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Erik Tanche Nilssen AS

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Norengros AS


Sponsorater

Vi har vært Odd-supportere i over 100 år og formalisert sponsor for fotballklubben i over 50 år. Selskapet støtter også matfestivalen Mersmak, Grenland Sykleklubb, Skien fritidspark, Skien Live og Skiensjazzdraget.

Erik Tanche Nilssen AS støtter også en rekke lokale foreninger der våre ansatte er engasjert.

Gjennom felleskapet i Norengros er vi sponsor for Norges Skiforbund Langrenn.


Visjon

Erik Tanche Nilssen AS skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at våre kunder kan bruke tiden på sin primærvirksomhet. Vi skal være den naturlig først valgte leverandør.


Verdier

  • Å bygge kompetanse i egen organisasjon – både individuelt og som en del av helheten
  • Produktutvikling og nyskapning rundt faktorer i kundeforholdet
  • Å opparbeide en kultur og praksis rundt omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.

Historien

Erik Tanche Nilssen AS er et familieeid aksjeselskap. I 1905, da Norge ble et selvstendig kongerike, hadde vi drevet bokhandel og trykkeri i tre år allerede.

Firmaet ble grunnlagt 19. august 1902 av Erik Stennes Nilssen. Firmaet fikk navnet Erik St. Nilssen, og forretningsområdene var «bog-, musik- og papirhandel», samt «bogbinderi og trykkeri». I 1923 ble det utvidet til også å omfatte engrossalg. I 1968 skiftet firmaet navn til Erik Tanche Nilssen AS. Erik Tanche Nilssen AS ble tilsluttet Norengros i 1992.

Erik Tanche Nilssen AS har sitt hovedkontor på Kjørbekk i Skien med administrasjon, engroslager, engrosbutikk, trykkeri og designavdeling. Vi har også en engrosbutikk i Porsgrunn og salgs- og designkontorer for vår grafiske avdeling i Oslo.

35 90 40 00
etn@norengros.no

Erik Tanche Nilssen AS driver engroshandel gjennom Norengros og grafisk produksjon gjennom ETN Grafisk.

Foretaksregisteret 819 075 832 MVA.